Jdi na obsah Jdi na menu

Základní informace o kroužku

  Práci s dětmi a mládeží obnovil Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici n.J. v roce 2002. 

Do kroužku Mladých hasičů se může přihlásit dívka nebo chlapec, kteří zahájili povinnou školní docházku.

Scházíme se každé pondělí u hasičské zbrojnice. Kroužky probíhají od 16.00 do 17.30 hodin.

Nábor nových uchazečů probíhá vždy v září. V případě zájmu kontaktujte naše vedoucí mládeže.

 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů:

Smolová Lenka (kontakt: 604797545)

Třísková Terezie

Slavík Pavel

Slavíková Kateřina

Večerník Luboš

Večerník Miroslav ml.

Vedoucí mají na  základě absolvování školícího kurzu a úspěšně složené zkoušky platné Osvědčení o získání kvalifikace vedoucího mládeže SH ČMS.

 

 

Náplní kroužku mladých hasičů je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany, při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu. Naučí se ale také vázaní základních uzlů, základy zdravovědy, azimut, orientaci mapy a další dovednosti, které využijí i v osobním životě. V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kroužku je účast na sportovních soutěží, v nichž mezi sebou soutěží jednotlivé kolektivy mladých hasičů z celého okresu a také účast v celostátní hře Plamen. Hra Plamen se skládá z podzimního a jarního kola.

Od začátku školního roku trénujeme na podzimní část hry Plamen - Závod hasičské všestrannosti, který se skládá ze:

 • střelby ze vzduchovky

 • zdravovědy

 • základů topografie

 • uzlování

 • základů požární ochrany

 • překonání překážky po vodorovném laně

V zimních měsících připravujeme kulturní pásmo na Výroční valnou hromadu sboru a malujeme obrázky do celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kde se pravidelně naši Mladí hasiči umísťují na předních místech.

Dále děti plní podmínky k získání odznaků odborností:

 • Preventista junior (6-10 let)

 • Strojník junior (6-10 let)

 • Preventista (8-15 let) – podmínkou je splnění odbornosti Preventista junior

 • Strojník (8-15 let) – podmínkou je splnění odbornosti Strojník junior

 • Kronikář (8-15 let)

 • Cvičitel (12-18 let) – podmínkou je splnění odbornosti Strojník

 • Velitel (12-18 let) – podmínkou je splnění odbornosti Cvičitel

 • Instruktor (15-18 let) – podmínkou je splnění odbornosti Cvičitel

Chodíme do tělocvičny základní školy, kde se připravujeme na jarní soutěže.

Prvními jarními závody, kterých se účastníme, je seriál soutěží v hasičském sportu „O soptíkův pohár“, kde si Mladí hasiči ověří, co se přes zimu naučili a vyzkouší si závodní atmosféru.

Nejdůležitějším závodem jarní sezóny je celostátní hra Plamen, která zahrnuje tyto disciplíny:

 • štafeta dvojic

 • štafeta 4x60m

 • požární útok

 • štafeta 400m s překážkami CTIF ( CTIF = nejvýznamnější celosvětová organizace hasičů)

 • požární útok CTIF

Po skončení období závodů pořádáme výlety a exkurze.

Školní rok slavnostně ukončujeme opékáním buřtů.